• Кафедра медичної біології ДНМУ

  Кафедра заснована в 1930 році, має свою історію і є ровесницею університету. В різний час офіційні назви кафедри мінялися: на початку – Біології, у 1950-ті роки – Загальної біології, у 1960-ті роки – Загальної біології з генетикою, з 1990-х років – Медичної біології, паразитології і генетики. Ці назви до певної міри відбивали зміст навчальних курсів, що викладалися, їх наближення до потреб майбутніх медиків.

  Сьогодні кафедра медичної біології має філії в м. Краматорськ, м. Кропивницький і м. Маріуполь та здійснює підготовку студентів 1-2 курсів медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів ДНМУ. Викладаються українською, англійською та російською мовами наступні навчальні дисципліни: «Медична біологія» для студентів 1-2 курсів медичних факультетів; «Медична біологія» для студентів 1-2 курсів стоматологічного факультету; «Біологія з основами генетики» для студентів 1-2 курсів фармацевтичного факультету.

  Навчально-методична робота завжди була і є одним з пріоритетних напрямків роботи кафедри. Навчально-методичне забезпечення дисциплін розробляється провідними фахівцями кафедри, серед яких доктор біологічних наук, доценти, старші викладачі і асистенти. Якість проведення навчальних занять забезпечується використанням сучасних інформаційних технологій; використанням навчальної літератури і документації для забезпечення навчального процесу; виданням викладацьким складом кафедри необхідної науково-методичної літератури. Значна увага приділяється самостійній роботі студентів, яка забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручниками, навчальними і методичними посібниками, конспектами лекцій, модерними матеріалами на електронних носіях.

  Співробітниками та студентами кафедри медичної біології активно проводяться наукові дослідження згідно плану ініціативної теми з вивчення біотехнологічних засад регулювання і використання прооксидантно-антиоксидантної активності певного біологічного матеріалу. Активно впровадяться інші медико-біологічні випробування і аналітичні роботи. Для цього напрямку роботи використовується як новостворена навчальна наукова лабораторія кафедри, так і потужності наукових (зокрема, Національної академії наук України), навчальних і медичних установ України, з якими заключено відповідні договори про співпрацю.

  На кафедрі працює Студентський науковий гурток – СНГ МедБіо в рамках Студентського наукового товариства імені професора М.Д. Довгялло Донецького національного медичного університету МОЗ України. СНГ МедБіо на даний час налічує понад 320 студентів-часників з м. Маріуполь, м. Краматорськ і м. Кропивницький. Крім того, при кафедрі, також, працює науковий гурток «Біологія людини» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Гурток «Біологія людини» об’єднує до 50 студентів і школярів з м. Маріуполь, м. Краматорськ і м. Слов’янськ.

  Як результат, колектив і студенти кафедри є одними з лідерів в університеті за участю в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, кількістю наукових публікацій. Три співробітника кафедри навчаються в аспірантурі.

  Зважаючи на здобутки, колектив і студенти кафедри медичної біології сповнені оптимізму та впевнено дивиться у майбутнє, бо є багата і славна 90-річна історія одного з лідерів медичної освіти – Донецького національного медичного університету МОЗ України, а попереду – нові завдання у благодійній справі навчання й виховання фахівців медичного профілю.

 • Профорієнтаційна робота на кафедрі медичної біології ДНМУ

  Співробітники кафедри медичної біології, традиційно, приділяють увагу всім видам запланованої роботи, в тому числі і профорієнтаційній. Без сумніву, питання професійного підходу до вибору професії сучасної молоді є одним з головних напрямів роботи педагога.Так, завідувач, доктор біологічних наук Федотов Олег Валерійович і співробітники кафедри провели численні зустрічі і оглядові лекції зі школярами у м. Маріуполь, м. Слов’янськ і м. Краматорськ. На основі відгуків школярів та їх батьків ми ще раз переконалися у важливості проведення таких профорієнтаційних заходів.Хочемо висловити подяку керівництву і співробітникам Донецького обласного еколого-натуралістичного центру (в.о. директора Захаров Дмитро Олександрович, заступник директора з НВР Лещенко Ірина Анатоліївна) та адміністрації і співробітникам Маріупольського центру позашкільної роботи за місцем мешкання (директорка Балабан Людмила Володимирівна) за сприяння і допомогу в організації цих заходів.