Інструкції щодо використання освітньої платформи для дистанційного навчання

Інструкція для викладачів Інструкція для студентів

Завдання для дистанційного навчання студентів під час карантину

Кафедра загальної та біологічної хімії
Кафедра фізіології та патологіїчної фізіології
Кафедра фізичного виховання